Znajdź nas na

Mimo ferii zimowych, w dniu 4 stycznia br. z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu odbyło się SEMINARIUM on-line „O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI W SZKOLE - praktyczne możliwości wykorzystania systemu w oświacie”.
Celem seminarium było poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) o kontekst metodyczny oraz dostarczenie praktycznych rozwiązań dotyczących implementacji rozwiązań ZSK w codziennej praktyce szkolnej.
Podczas seminarium trenerki z Instytutu Badań Edukacyjnych, Panie Ewa Frołow i Barbara Lebedowicz przedstawiły opracowaną koncepcję wspierania idei LLL w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, którą CWRKDiZ w Kaliszu będzie promowało i rozpowszechniało w szkołach. Uczestnikom seminarium została zaprezentowana również formuła pierwszej w Polsce innowacji pedagogicznej na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Było to pierwsze spotkanie informacyjne.
Planujemy długofalową współpracę z IBE w wielu różnych obszarach. Informacje będziemy przekazywać do szkół na bieżąco.
 
Zapraszamy do działania i współpracy.
Obraz może zawierać: tekst „ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DLA OŚWIATY Zintegrowany System Kwalifikacji na lekcji szkolnej Fundusze Europejskie A Ewa Frołow, Barbara Lebedowicz Raeczpospolita Polska IBE wolllkocie odeുo Unie Europejska”

 

Pin It