Znajdź nas na

Staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Wymiany w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus +, organizowane są w Europie już od 30 lat. Polacy biorą w nich udział od 1998 roku. Przez ten czas z mobilności skorzystało już ok. 280 tysięcy osób (trybuny czterech stadionów takich jak PGE Narodowy).

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ składa się z trzech akcji: Mobilność edukacyjna, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz Wsparcie reform w dziedzinie edukacji.

Każda z akcji obej­muje pro­jekty zde­cen­tra­li­zowane, o któ­rych reali­za­cji decy­dują naro­dowe agen­cje pro­gramu Era­smus+.  W Polsce jest to Narodowa Agencja Programu Erasmus+ , która mieści się w Warszawie. 

„Kształcenie i szkolenia zawodowe” to akcja programu Erasmus +, w ramach której młodzież szkół zawodowych i branżowych może wyjeżdżać na staże zagraniczne.

Otwartość, komunikatywność, chęć podejmowania nowych wyzwań oraz  innowacyjność to umiejętności, które mogą rozwijać uczniowie szkół zawodowych podczas staży zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus +. Nauczyciel  z Posłańca-Pan Mariusz Zyngier, ambasador programu Erasmus +, ma na to dowody, ponieważ zawsze analizuje poziom kompetencji uczniów przed i po powrocie ze staży zagranicznych. Projekty są także znaczącą częścią rozwoju zawodowego nauczycieli.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zamierza złożyć wniosek do programu Erasmus + na staże zagraniczne do Irlandii dla 100 uczniów ze szkół zawodowych i branżowych południowej Wielkopolski.

Staże będą obejmować różne zawody a projekt będzie trwać dwa lata. Przed nami duże wyzwanie !

 

Opracowano na podstawie kwartalnika FRSE nr 1/2017

Pin It