Znajdź nas na

W dniu 14 lipca br. odbyło się skierowane do doradców zawodowych subregionu kaliskiego seminarium regionalne on-line pn.: "Zintegrowany System Kwalifikacji w doradztwie zawodowym" zorganizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie.
W trakcie spotkania omówione zostały kluczowe pojęcia związane z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Przedstawione zostały podmioty funkcjonujące w ZSK, a także procedury oraz główne narzędzia systemu.
Prowadzący trenerzy z IBE Pani Agnieszka Wojtal i Pan Jan Kosmowski w sposób merytoryczny i jasny przekazali uczestnikom spotkania wiedzę. Było ciekawie i interaktywnie.
 
Dziękujemy za udział w seminarium i zapraszamy na kolejne szkolenia.
 

 

Pin It