Znajdź nas na

W dniach 4-5 października br. na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Budownictwa wspólnie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu mieliśmy okazję gościć w zaprzyjaźnionym z Wielkopolską regionie Brandenburgii, a dokładnie we Frankfurcie nad Odrą.

Była to wizyta studyjna zorganizowana w ramach Projektu 25+ „Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech i Polsce szansą na lepszą, bardziej innowacyjną Europę”.

Program wizyty był bardzo intensywny w doświadczenia oraz przekazywanie sprawdzonych praktyk od zachodnich sąsiadów.

Niemiecki model dualnego kształcenia zawodowego jest stabilnym i sprawdzonym systemem, który od lat funkcjonuje bez większych zarzutów. To, co zasługuje na szczególną uwagę to wyraźny podział w całym procesie kształcenia na naukę teorii (30% czasu edukacji) oraz praktyki (70% czasu edukacji).

Praktyka zawodowa uczniów odbywa się na dwa sposoby: cześć czasu uczeń spędza w przystosowanym do nauki zawodu Ponadzakładowym Centrum Kształcenia Zawodowego, a cześć bezpośrednio u Pracodawcy, będąc zatrudnionym na umowę o pracę.

Bardzo ważną rolę w całym procesie organizacji kształcenia zawodowego odgrywają Izby Rzemieślnicze, które są jedyną instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów zawodowych dla młodych adeptów. Proces finansowania nauki młodego człowieka jest również logicznie zorganizowany.

Byliśmy pod wrażeniem wyposażenia tamtejszych centrów kształcenia.

Nawiązaliśmy obiecująca współpracę z przedstawicielami strony niemieckiej, licząc, że w niedalekiej przyszłości skorzystamy również jako Centrum z możliwości zaproszenia naszych lokalnych szkół do odwiedzenia ponownie tamtejszych centrów kształcenia zawodowego.

Zobacz fotorelację

Pin It