Znajdź nas na

Projekt „DOBRY START. Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ NA TAK!” to nowa forma wsparcia dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy z Pleszewa przygotowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy współpracy ze Szkołą Przedsiębiorczości dla Dzieci i Młodzieży Smart Club z Kalisza. Projekt jest dofinansowany z środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Inauguracja projektu odbyła się 9 października br. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw i umiejętności, dzięki którym poradzą sobie świetnie w dorosłym życiu, a dzięki rozwojowi kompetencji pożądanych dziś przez pracodawców, wzrośnie ich atrakcyjność na rynku pracy.
Zajęcia w formie warsztatowej są prowadzone przez psychologów, przedsiębiorców, pedagogów, którym bliski jest temat sukcesu, etyki i pracy z młodzieżą. Cały projekt oparty jest na autorskim programie zajęć, opracowanym przez SmartClub – Szkołę Przedsiębiorczości dla Dzieci i Młodzieży z Kalisza. Opiera się m.in. na raporcie Fundacji Nesta i Oxford Martin School „Future of skills. Employment in 2030”, który określa umiejętności przydatne w przyszłości w większości zawodów. Został opracowany przez pedagogów, specjalizujących się w nauczaniu odpowiednich grup wiekowych dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po dwie godziny i potrwają do maja 2020 r.

Dzięki udziałowi w tym projekcie młodzież zwiększy wiedzę o swoich mocnych stronach, talentach i możliwościach oraz rozwinie swoją kreatywność i nauczy się odważnie marzyć. Oprócz tego zajęcia nauczą wyznaczać i realizować cele (w myśl powiedzenia „marzenie to cel z datą realizacji”), a młodzież nauczy się planować osiąganie celów, monitorować postępy, kontrolować efekty. Ale to nie wszystko. Jednym z bardzo ważnych obszarów zajęć jest nauka podstaw budowania dobrych relacji, nawiązywania współpracy, komunikacji w grupie. Dzięki wielu twórczym zadaniom uczestnicy projektu przeanalizują definicję i wartość sukcesu i porażki, na własnych doświadczeniach, nauczą się również traktować porażki jako lekcje, a problemy jako wyzwania. Dodatkowo program zajęć przewiduje rozwój umiejętności zarządzania finansami, a także wzmacnia rozumienie wartości takich jak odpowiedzialność, rzetelność, wytrwałość oraz szacunek. Uwieńczeniem tej dziewięciomiesięcznej nauki będzie stworzenie swojego własnego MINI BIZNESU i zaprezentowanie go podczas uroczystej gali w trakcie targów SmartBiznes, zaplanowanych na czerwiec 2020 r.

Jak podkreślają zgodnie inicjatorki pomysłu – Magdalena Sekura-Nowicka (Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu) oraz Agnieszka Kubicka-Błońska (Właścicielka szkoły Smart Club z Kalisza) – projekt ten jest pilotażowy i nie wykluczone, że w przyszłości zostanie rozszerzony na inne miasta.

Pin It