Znajdź nas na

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie z okazji jubileuszu 100.lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

Zgłoszenia pracy dokonuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, polonista lub opiekun prowadzący zajęcia plastyczne. Prace wraz z Kartą zgłoszeniową do Konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w formie papierowej na adres: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz, z dopiskiem Konkurs „100 lat UAM”.


Regulamin

 

Pin It