Znajdź nas na

Nowe opakowania dla produktów mlecznych, kampania budująca wizerunek atrakcyjnego pracodawcy i sposoby na dostarczenie transportu ładunku pomimo awarii to tylko wybrane rozwiązania, które powstały w pierwszej edycji
Młodzieżowych Misji Gospodarczych (MMG). Przez 3 miesiące uczestnicy tego projektu edukacyjno-zawodowego pracowali nad stworzeniem rozwiązań dla realnych wyzwań biznesowych, które postawili przed nimi przedsiębiorcy działający w powiecie ostrowskim.

Pomysłodawcą projektu MMG było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, które zrealizowało jego pilotażową edycję we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Izbą Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski.  Projekt objął 11 zespołów uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów ze szkół powiatu ostrowskiego. Zaangażowało się w niego 5 przedsiębiorstw: SM Spedition Marcin Żurek, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim, Mahle Behr Ostrów Wielkopolski sp. z o.o., OVB Allfinanz sp. z o.o. oraz Agencja Media i Komunikacja sp. z o.o.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Ostrowskiego – Pawła Rajskiego oraz mecenatem Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wśród najczęściej wskazywanych wartości z udziału w projekcie znalazło się wsparcie szkół w realnym doradztwie zawodowym, zdobywanie praktycznego doświadczenia we współpracy z firmą i wyłonienie talentów wśród uczestników.

Program MMG obejmował uczestnictwo w praktycznych warsztatach z twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem podejścia design thinking, spotkania w firmach z pracownikami oraz pracę zespołową pod mentorską opieką uczniów i nauczycieli szkoły średniej. Uczestnicy przeszli przez kompletny proces projektowania rozwiązań - od etapu badawczego, gdzie poznawali przedsiębiorstwo i zbierali niezbędne informacje, przez kreatywne generowanie pomysłów od testowania podczas spotkań roboczych w firmach. Zwieńczeniem całości były prezentacje finalne na forum przed wszystkimi uczestnikami i zaproszonymi gośćmi. Rozwiązanie konkursu i wręczenie ufundowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego nagród głównych nastąpiło podczas VI Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnicy projektu zostali również przebadani obrazkowym testem predyspozycji zawodowych M. Achtnicha, który wskazując mocne strony i tzw. mapę kompetencji, ułatwia wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. 

To pierwszy ale na pewno nie ostatni projekt Młodzieżowych Misji Gospodarczych

Lista nagrodzonych w MMG 


Zdjęcia z rozdania nagród dostępne w galerii

 

 

 

 

 

Pin It