Znajdź nas na

Propagowanie tematyki dotyczącej zawodoznawstwa oraz zachęcenie dzieci do czytania i samodzielnego sięgania po książkę to dwa główne cele przyświecające cyklicznej inicjatywie pt. „Bajkowa Akademia Krasnala Zawodowca” zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Akcja adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i opiera się na dwóch etapach. Z jednej strony w przedszkolu pojawia się zaproszony gość – osoba znana w lokalnym środowisku, który czyta dzieciom fragment książki o zawodach. Z drugiej zaś strony doradcy zawodowi z Centrum przeprowadzają krótkie warsztaty zawodoznawcze w postaci zabawy, dzięki którym dzieci jeszcze lepiej mogą poznać siebie, swoje mocne strony i talenty.

Inauguracja tej inicjatywy odbyła się w dniu 30-08-2018 w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Kaliszu przy ul. Babina 16. Podczas wizyty w przedszkolu gościem była Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, organu prowadzącego dla Centrum. Pani Marszałek czytając dzieciom bajkę o nauczycielu, drukarzu i ratowniku, skutecznie skupiła uwagęnajmłodszej publiczności.

„Rola lektora czytającego przed tak wymagającą – dziecięcą publicznością jest dużym wyzwaniem. Czytanie dzieciom w grupie przedszkolnej jest zupełnie innym doświadczeniem, niż czytanie własnym dzieciom w domu” – stwierdziła Marzena Wodzińska.

Zainaugurowana dziś inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Poza wartościami edukacyjno-wychowawczymi, spotkanie stało się elementem integracji różnych środowisk, a także dużym przeżyciem dla najmłodszych. Warsztaty zawodoznawcze w formie zabawy również spotkały się z ogromnym entuzjazmem dzieci oraz zadowoleniem wychowawców.

„Cieszę się bardzo, że mogliśmy skorzystać z oferty Centrum w zakresie zajęć zawodoznawczych dla najmłodszych” – mówi Ewa Kochanek, Dyrektor Przedszkola – „Jestem pewna, że to nie jedyna aktywność, jaką uda nam się wspólnie zrealizować. Jesteśmy otwarci na wszelkie działania, które mają na celu rozwój naszych podopiecznych w każdym obszarze” – dodała pani dyrektor.

„Akcja ta jest bardzo ważnym elementem w rozwoju edukacji zawodowej, którą należy pielęgnować już od najmłodszych lat. Wielkopolska stawia na zawodowców, a Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego mają za zadanie podejmować wszelkie kroki ku temu, abyśmy za lat kilka mogli mówić o zrównoważonym rynku pracy. To oznacza sytuację, w której nie brakuje fachowców, a dzieci wybierając kierunek kształcenia, robią to zgodnie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami i talentami. Taki kierunek rozwoju jest pożądany w naszym województwie” – dodała również Wodzińska.

Z oferty Centrum można skorzystać bezpłatnie. Wystarczy zgłosić chęć udziału w akcji kontaktując się bezpośrednio z pracownikami jednostki pod nr tel. 62 742 44 58 i umówić dogodny termin jej realizacji.

Serdecznie zapraszamy !

Pin It