Znajdź nas na

Kolejne miliony płyną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kształcenie zawodowe. Tym razem w ramach Poddziałania 8.3.5: „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) umowy podpisali przedstawiciele miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego na łączną kwotę dofinansowania - ponad 3,7 miliony złotych. Wartość projektów razem to  blisko 4,4 miliony złotych, a skorzysta z nich prawie 570 osób.

Miasto Kalisz będzie kontynuowało projekt „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”, dzięki któremu wsparciem obejmie 170 uczniów oraz 23 nauczycieli, uczących się i kształcących w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy. Dodatkowo kaliskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego będzie realizować projekt „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”, który swoim zasięgiem obejmie 98 osób, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji oraz doradztwem zawodowym.

W powiecie kaliskim natomiast realizowane będą dwa inne projekty: "Zawodowa młodzież" oraz "Zawodowcy 25+". W ramach pierwszego projektu wsparciem zostanie objętych 175 uczniów oraz 20 nauczycieli placówki kształcenia zawodowego w Opatówku, drugi zaś zakłada podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji dla 100 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej.

Edukacja zawodowa to przyszłość naszego regionu i bardzo ważny obszar rozwoju mocno podkreślany w strategii rozwoju województwa. Wiemy, że równoważenie potrzeb rynku pracy, przy współudziale zarówno rzemiosła, przedsiębiorców, jak i szkół jest konieczne, aby nasze województwo rozwijało się nadal dynamicznie i we właściwym kierunku. Troską naszego Samorządu Wojewódzkiego jest stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej, do aktualnych potrzeb ewoluującego rynku pracy, na którym na równi liczą się nowoczesne technologie jak i fachowcy potrafiący w nich twórczo funkcjonować

Celowi temu służy od dwóch już lat prowadzony przez kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projekt „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach miasta Kalisza” realizowany w trzynastu kaliskich szkołach, którym objętych jest 120 nauczycieli i grupę 830, do których systematycznie dociera pomoc w kwocie 1 114 306,80

Po to też zostały powołane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w pięciu ośrodkach: Kalisz, Poznań, Konin, Leszno i  Piła, których głównym zadaniem jest koordynowanie współpracy na linii Pracodawca-Szkoła, jak i propagowanie edukacji zawodowej oraz szeroko rozumiane wsparcie doradztwa zawodowego na każdym poziomie edukacji dzieci, młodzieży i rodziców.

Pin It