Znajdź nas na

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie w dniu 2 grudnia zorganizowało w ramach Sieci szkolenie dla doradców zawodowych pn. "Ekspert doradztwa zawodowego".

Pin It

Po raz pierwszy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zorganizowany został konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”. Celem tego konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zawodów rzemieślniczych, poprzez uhonorowanie osób, które poszerzając wiedzę i zdobywając umiejętności budują swoją karierę zawodową. W swojej pracy wykazują się entuzjazmem i pasją, mobilizują innych do działania. Dzięki zamiłowaniu do pracy i swojej postawie stają się autorytetem w środowisku lokalnym.

Pin It

W ramach projektu „Wkręć się w rzemiosło” Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w dniu 29.11.2019 r. zorganizowało kolejną wycieczkę zawodoznawczą. Uczestnikami wycieczki była młodzież 8 klasy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach.

Pin It

Już kolejny miesiąc trwa realizacja projektu „Dobry start. Z przedsiębiorczością na TAK!”, w ramach którego młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie uczy się szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Dzięki współpracy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu ze Szkołą Przedsiębiorczości dla Dzieci i Młodzieży Smart Club z Kalisza młodzież ma okazję rozwijać w sobie kompetencje, które są niezbędne do tego, by radzić sobie w życiu.

Pin It

W dniu 25 listopada młodzież klasy 8 ze Szkoły Podstawowe we Wtórku w ramach projektu „Wkręć się w rzemiosło” z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej.

Pin It

Efektem współpracy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Jarocinie jest przeprowadzone w ramach Sieci szkolenie dla doradców zawodowych powiatu jarocińskiego pn. „Ekspert doradztwa zawodowego”, które odbyło się dn. 14 listopada 2019 r.

Pin It

W ramach projektu „Wkręć się w rzemiosło” Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w dniu 22.11.2019 r. zorganizowało kolejną wycieczkę zawodoznawczą. Tym razem uczestnikami wycieczki była młodzież z Zespołu Placówek Specjalnych z Pleszewa.

Pin It

W siedzibie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie pn.: „Lean Thinking w edukacji – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów”, w którym udział wzięli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele. Warsztat przeprowadził Piotr Bielawski z Fundacji Lean Education z Gdańska.

Pin It

W dniu 18 listopada odbyła się kolejna wycieczka w ramach naszego projektu „Wkręć się w rzemiosło”. Tym razem w wycieczce zawodoznawczej uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim.

Pin It

W dniu 17 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się już siódma edycja Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody organizowanego przez Powiat Ostrowski i Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp. Po raz kolejny partnerem festiwalu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Pin It