Znajdź nas na

W okresie wakacyjnym w naszym Centrum trwa praca nad kolejnymi filmami z cyklu Zawodowy Zoom. Realizowane przez Nas filmy w ramach tego cyklu prezentują w lekkiej i przystępnej formie realia pracy w konkretnych zawodach. Materiały zawierają liczne rozmowy zarówno z mistrzami, jak i ich uczniami.
Pin It

Od stycznia do czerwca 2021 Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (Partner Regionalny Centrum Nauki Kopernik CNK w ramach programu KMO) realizowało projekt dofinansowany przez CNK pn. Eksperymentujmy - propagowanie idei Klubów Młodych Odkrywców w Wielkopolsce.

Pin It

Interesujesz się eksperymentowaniem? Chcesz prowadzić Klub Młodego Odkrywcy? Zobacz nagranie spotkania dotyczącego prowadzenia Klubu w szkole lub przedszkolu.
Pin It

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie do 14 sierpnia 2021 roku w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu lub Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

Kliknij po Więcej informacji, gdzie znajdziesz szczegóły konkursu wraz z regulaminem i gotowymi drukami/wnioskami do wypełnienia.

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu umacnia współpracę edukacji z biznesem. W dniu 22 czerwca br. podpisaliśmy Umowę Partnerską pomiędzy naszym Centrum a Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą. Przed nami współpraca pełna nowych i ciekawych projektów na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.
Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza nauczycieli na VI EDYCJĘ Programu Młody Lean Lider 2021-2022, którego organizatorem jest Fundacja LEAN EDUCATION z Gdańska. Program umożliwia uczniom rozwinięcie kompetencji XXI wieku, czyli kompetencji przyszłości poszukiwanych przez najlepszych pracodawców i skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz wszystkich roczników szkół ponadpodstawowych.

Pin It

W imieniu organizatora - Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach o tytuł: WIELKOPOLSKI NAUCZYCIEL ROKU oraz WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU.

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Regionalny Partner Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (CNK) w ramach Programu "Klub Młodego Odkrywcy" (KMO) serdecznie zaprasza na konferencję „Nauczanie przez eksperymentowanie. Kluby Młodych Odkrywców kuźnią talentów.”

Konferencja ma na celu propagowanie nauczania przez eksperymentowanie w szkołach różnych typów i przedszkolach w Wielkopolsce. Tematykę nauczania przez doświadczanie i eksperymentowanie w ramach  Klubów Młodych Odkrywców przedstawią pasjonaci, specjaliści nauczania przez eksperymentowanie i doświadczanie - edukatorzy  z województw: opolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Pin It

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzień 04.06.2021 r. (piątek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Rozwiązanie to wynika z obowiązku udzielenia pracownikom dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, tj. 01 maja br.

Pin It

W dniach 02.04.2021r.- 24.05.2021r. przeprowadzono konkurs on-line „Najaktywniejszy Klub Młodego Odkrywcy w Wielkopolsce”. Konkurs był adresowany do „Klubów Młodego Odkrywcy” (KMO) z terenu Wielkopolski. Organizatorami konkursu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – Partner Regionalny Programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Konkurs przeprowadzony został w ramach projektu pod nazwą: „Eksperymentujmy - propagowanie idei Klubów Młodych Odkrywców w Wielkopolsce”, dofinansowanego przez Centrum Nauki Kopernik.

Pin It