Znajdź nas na

Mimo ferii zimowych, w dniu 4 stycznia br. z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu odbyło się SEMINARIUM on-line „O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI W SZKOLE - praktyczne możliwości wykorzystania systemu w oświacie”.
Celem seminarium było poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) o kontekst metodyczny oraz dostarczenie praktycznych rozwiązań dotyczących implementacji rozwiązań ZSK w codziennej praktyce szkolnej.
Pin It

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzień 24.12.2020 r. (czwartek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Rozwiązanie to wynika z obowiązku udzielenia pracownikom dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, tj. 26 grudnia br.

Pin It

W dniach 27.10 -14.12.2020r. przeprowadzono konkurs on-line „#Zdobywaj wiedzę - eksperymentuj!”. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu z terenu Wielkopolski.

Organizatorami konkursu byli: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Zespół Szkół Technicznych CKZiU w Lesznie, a patronat nad inicjatywą objął Wielkopolski Klaster Lotniczy WKL. Prace konkursowe tj. nagrania przeprowadzonych eksperymentów można było zgłaszać i przesyłać w terminie od 27.10. - 30.11.2020 r.

Zgłoszone do konkursu filmy przedstawiały bardzo ciekawe nagrania eksperymentów przeprowadzonych przez uczniów. Widać w nich było duże zaangażowanie i chęć jak najlepszego wykonania zadania.

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów na E-SEMINARIUM.

Pin It

Niemal dwukrotnie większy budżet, charakter włączający i innowacyjny, podkreślający rolę ekologii i cyfryzacji. Kolejnych 10 mln uczestników dzięki większej elastyczności i dostępności do mobilności dla różnych grup wiekowych. Taki ma być nowy program Erasmus+ na lata 2021 – 2027, w sprawie którego Parlament Europejski i państwa członkowskie UE osiągnęły właśnie porozumienie polityczne. Nowy program musi teraz zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

Pin It

W dniach 19-23 października 2020 r. w  odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery, który jest inicjatywą Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem OTK jest inspirowanie i promowanie działań Doradców Zawodowych na rzecz wspierania i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

Pin It

W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości odbył się pod hasłem Nowa Normalność, zwracając przy tym szczególną uwagę na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i jej skutki, także dla biznesu.

Pin It

Zakończyliśmy naszą akcję rozpoczętą w ramach obchodów EUROPEJSKIEGO TYGODNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 2020
Pin It

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych na IX FORUM KMO, które w tym roku odbywa się pod hasłem Jesteśmy "RAZEM"
 
Tegoroczne Forum jest wyjątkowe, gdyż będziemy obchodzić 18. urodziny programu. Po raz pierwszy też, Forum odbywa się całkowicie online, za pośrednictwem platformy Zoom, co uniemożliwia osobiste spotkania, ale jednocześnie pozwala zaprosić naprawdę liczne grono uczestników i uczestniczek.
W spotkaniach online mogą uczestniczyć naprawdę wszyscy Opiekunowie KMO, klubowicze i klubowiczki, partnerzy instytucjonalni. Po raz pierwszy skład Forum będzie tak międzynarodowy, pojawią się reprezentanci i reprezentantki KMO z Polski, Gruzji, Ukrainy, Armenii i Etiopii, konferencja będzie tłumaczona na 4 języki.
 
Będziemy wszyscy razem, bo właśnie RAZEM jest hasłem tegorocznego Forum KMO.
Jesteśmy RAZEM (choć on-line i w różnych krajach).
Uczymy się i rozwijamy się RAZEM.
Świętować będziemy RAZEM 18 lat programu KMO.
 
W tym roku wszystkie wykłady, webinaria i panele są otwarte dla szerokiej publiczności za wyjątkiem warsztatów, na które zapraszamy wyłącznie Opiekunów KMO po uprzedniej rejestracji.
 
Pełny program konferencji dostępny jest pod linkiem >>> https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/ix-forum-kmo

Pin It

Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli, w szczególności doradców zawodowych, do udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości (ŚTP).
Jest to ogólnoświatowa inicjatywa skierowana do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu, w którą kolejny raz aktywnie się włączamy. W tym roku naszym partnerem jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.
Uczestnictwo we wszystkich organizowanych przez nas aktywnościach w ramach ŚTP jest BEZPŁATNE.
Pin It