Znajdź nas na

W ramach projektu „Wkręć się w rzemiosło” Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w dniu 22.11.2019 r. zorganizowało kolejną wycieczkę zawodoznawczą. Tym razem uczestnikami wycieczki była młodzież z Zespołu Placówek Specjalnych z Pleszewa.

Pin It

W siedzibie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie pn.: „Lean Thinking w edukacji – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów”, w którym udział wzięli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele. Warsztat przeprowadził Piotr Bielawski z Fundacji Lean Education z Gdańska.

Pin It

W dniu 18 listopada odbyła się kolejna wycieczka w ramach naszego projektu „Wkręć się w rzemiosło”. Tym razem w wycieczce zawodoznawczej uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim.

Pin It

W dniu 17 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się już siódma edycja Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody organizowanego przez Powiat Ostrowski i Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp. Po raz kolejny partnerem festiwalu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Pin It

W dniu 12 listopada w ramach projektu „Wkręć się w rzemiosło” Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zorganizowało kolejną wycieczkę zawodoznawczą, w której uczestniczyła młodzież klasy 8 szkoły podstawowej z Kokanina.

Pin It

W dniu 12 listopada w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie odbyło się spotkanie Dyrekcji i pracowników wszystkich CWRKDiZ z Wielkopolski. Było to drugie spotkanie w ramach cyklu „Doradcy dla doradców”.

Pin It

W ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy nasza jednostką a Instytutem Badań Edukacyjnych, realizujemy między innymi cykl seminariów poświęconych Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. W tym roku seminaria zostały zaplanowane dla grup doradców zawodowych oraz przedstawicieli środowiska oświatowego, z początkiem przyszłego roku szkolenia będą dedykowane pracodawcom.

Pin It

Właśnie trwa nabór na staże w Parlamencie Europejskim. Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Fundacja Lean Education z Gdańska zapraszają dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli do udziału w szkoleniu „Lean Thinking w edukacji – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów”.

Jeżeli ciągle walczysz z problemami, które już  kiedyś rozwiązywałeś, to znaczy, że Twoje dotychczasowe działania były nieskuteczne! Metody, którymi się posługiwałeś nie dały trwałych rezultatów? Szkolenia nie przyniosły skutków, a problemy powracają jak bumerang? Ten warsztat jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się, jak systematycznie rozwiązywać problemy oraz poznasz skuteczne narzędzia identyfikacji i eliminacji tych problemów mające zastosowanie zarówno w firmach jak i w edukacji.

Pin It

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”, którego celem jest promocja kształcenia zawodowego.
 
Celem Konkursu „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” jest wyróżnienie osób, które w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu zdały egzamin mistrzowski lub czeladniczy.
Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.
 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie do 14 listopada 2019 roku w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj.:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz;
 
Zachęcamy do udziału w konkursie !
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA >>> Wniosek i owiadczenia Kandydata i Wnioskodawcy

 

Pin It